Bosch Yangın Alarm Sistemleri

Konaklama, toplanma, eğitim, sağlık hizmeti, ticaret, ofis, endüstriyel, depolama, cezaevi, amaçlı tüm binalarda, yangını başlangıç aşamasında, tehlikeli boyutlara varmadan algılayarak, gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak şekilde, her binaya özel projelendirilmiş, tesis edilmesi yasalar gereği olan yangın erken uyarı sistemidir.

Sistem en basit anlamda, yangını başlangıç aşamasında algılayacak çeşitli tipteki detektörler, algılanan yangının değerlendirmesini yapacak ve gerekli olan yerleri uyaracak ana kontrol paneli ve sesli veya görsel uyarı cihazlarından meydana gelir.

Yangın algılama sistemlerinde genel amaç yangının başlangıç aşamasında algılanarak gerekli olan yerlere uyarıların yapılmasıdır. Uyarının yapılmasından itibaren geçen her dakika önemlidir. Buna göre yangının oluştuğu yere en kısa sürede müdahalenin yapılması, ancak yangının oluşma yerinin panel üzerinde görülmesiyle mümkün olur. Yangın algılama sistemleri, bu bilginin alınma prensibine göre ikiye ayrılır.

Bosch konvansiyonel dedektörlerin çalışma prensibi ve benzerlerinden farkı…

Yangın dedektörleri son derece güvenilir olmalıdır. Bu da, yangın belirtilerini güvenilir bir şekilde erkenden algılaması ve tüm çevre koşullarında çalışabilmesi ile mümkündür. Bosch yangın dedektörleri, her uygulama için optimum hale getirilmiş gelişmiş sinyal işleme özelliklerini bir araya getiren ileri teknoloji sensörlerdir.

Yangın durumunda meydana gelen duman parçacıkları, ışığı dağıtır. Işıktaki değişimin ortaya çıkardığı elektrik, foto diyotlar tarafından tespit edilir ve alarm oluşur.

Gün ışığı veya diğer ışık kaynaklarının yarattığı parazitler, Bosch dedektörlerdeki optik gün ışığı filtresi ve elektronik filtre düzeltme işlemi ile ortadan kaldırılır. Dedektörler, farklı frekansda ışık yayan diyotları, işlemcisi aracılığıyla ayrı ayrı analiz eder. Sonuç olarak, duman ile parazit yaratan diğer etkenler (böcekler, nesneler, farklı ışı ve ışık kaynakları) birbirinden ayırt edilerek, duman algılanması için ideal alarm sinyal kombinasyonları üretir.